DELEN OCH HELHETEN

SOM INREDNINGARKITEKT har jag särskilt intresserat mig för ytan —
mönstren, färgerna, ljuset och skalan i förhållande till huset/rummet.
…som i naturen, från det stora landskapet till nerverna i bladet.
…och hur indelningar och mönster hjälper oss att uppskatta mått i
rummet.

ANSTÄLLD på arkitektkontor i 15 år och sedan i eget företag.

UNDER DE SENASTE 20 ÅREN HAR JAG HANDGLASERAT KAKEL
i min ateljé i Gustavsberg. Här skapar jag ytkaraktärer anpassade
för specifika projekt och miljöer, där även inredningsuppdrag kan ingå.
Kaklet (oglaserat standard) glaserar jag med transparenta lergodsglasyrer
i snarlika nyanser för att ge liv och klang åt färgytan. Vissa
plattor glaseras ytterligare med en unik grafisk texturliknande yta.
Vill ge kakelytan ett lätt och helt uttryck, ofta utan fog, som anpassar
sig till vår arkitektur – ingen tung murkänsla.

INSPIRERAD av textila material och färgspelet i den nordiska naturen,
liksom av den moriska färg och mönstertraditionen, under resa 1974.

UTFORSKAR även kaklets möjlighet att skapa olika mönsterkaraktärer
genom att vrida en platta i olika lägen, både med målade kakel och
med reliefkakel. Jag har delat en morisk geometrisk form i 2
asymmetriska spegelvända lika indelade moduler. De kan därför ge både
vilande, uppåtsträvande och – både och (”vild”) karaktär, alltså skapa
olika temperament och uttryck.

AV KAKLET gör jag även ljuslyktor och brickor mm.