REDAN UNDER SLUTARBETET PÅ KONSTFACK 1974 -facket för möbler och inredning- började mitt intresse för hur; yta/material  mönster/textur, färg/ljus, påverkar upplevelsen av rummet. FUNDERINGAR om skalan och olika betraktelseavstånd;  ..om hur indelningar och mönster hjälper oss att uppskatta mått i rummet. DEL OCH HELHET. 

Därefter 15 ÅRS ERFARENHET PÅ ARKITEKTKONTOR  (76-92)  -Tengboms ark, Brinks ark, och i egen ark.firma med inriktning på rumsgestaltning; färgsättning, ljus och planlösning mm. Parallellt har jag även haft uppdrag med MÖNSTERDESIGN av kakel för Partek/Höganäs på 80 talet: ”Vrida O Vända”. I samband med byggkrisen på 90-talet sökte jag nya möjligheter med ”gamla” idéer som berörde mig. 

SEDAN DESS ARBETAR JAG I G-STUDION, i Gustavsbergs g:a hushållsfabrik i egen ateljé och kakelverkstad. Jag handmålar oglaserade standardkakel i olika format, ofta med infärgade transparenta glasyrer, i närliggande nyanser för att skapa liv och KLANG i färgytan  – inte bara en ”färgton”. Jag arbetar med specifika projekt, både offentliga och privata och ibland i nära samarbete med arkitekter. Jag medverkar i hela processen, från karaktären med huset, rummet, till utläggningar och av kakelytor. Medverkar till slut vid uppsättning med plattsättare. 

Utifrån INSPIRATION av den MORISKA TRADITIONEN med symmetriska mönster (som jag fick på en studieresa 73 i Algeriet), har jag utvecklat en idé om en kakelserie. Varje kakel/rapport är inte diagonalt indelad och kan därför ge både uppåtsträvande och vilande karaktär eller både och.  Alltså ge olika temperament (vild och lugn). Denna idé kan utföras både med målade färgfält och i relief, där skuggorna ger olika ”färgytor”. Dessa varianter finns tillämpade i trapphusentreér både i Gustavsberg och i Haninge. Jag gör även LJUSLYKTOR OCH BRICKOR MM av eget kakel.